قیمت مشاوره سئو چند است؟


در سطح ایران همانطور که گفته شد شرکت های بسیار و افراد بسیاری هستند که مشاوره سئو میدهند اما هر کدام با یک حجم سواد خاصی و تا زمانی که شما نتوانید به طور دقیق میزان سواد فرد در سئو را تخمین بزنید نمیتوانید مبلغ مشاوره را نیز تخمین بزنید.

در مورد قیمت مشاوره سئو در ایران و در خارج از ایران روال کار بدین صورت است که هیچ مورد ثبت شده ای وجود ندارد یعنی هیچ نرخ ثابتی وجود ندارد و شما نمیتوانید مطابق با یک الگوریتم خاصی هر سئوکاری را قیمت گذاری کنید. از آنجایی که سئوکار حرفه خود و هرآنچه در این سال ها آموخته است در اختیار شما قرار میدهد این نمیتواند هیچ قیمتی داشته باشد.

به طور مثال زمانی که شما یک مشاور سئو برای سایت خودتان استخدام میکنید مشاهده می کنید که بعد اتمام کار این مشاور ، وب سایت شما پیشرفت های بسیاری داشته و به واسطه این پیشرفت توانسته فروش بیشتری هم داشته باشد و از این رو میتوان گفت این کاری که مشاور سئو برای سایت شما انجام داده تا شما تا آخر عمر فروش بیشتری داشته باشید قیمتی ندارد.

قیمت مشاوره سئو بستگی به اعتبار و البته تجربه سئوکار یا همان مشاور دارد ، بدون شک هرچه اعتبار و تجربه او بیشتر باشد میتواند قیمت بیشتری را درخواست نماید. پس هیچگاه یک مشاوره سئو قیمت ثابتی ندارد و شما نمیتوانید هیچ قیمت ثابتی بر روی مشاوره سئو بگذارید.